Aktivita I

Je voda modrá?


Vysvětlení

Modrá fólie, stejně jako voda, pohlcuje všechny barvy světla kromě modré. Čím vyšší je vrstva fólie, tím více se pohltí světla ostatních barev. Voda pohlcuje barvy velice málo, proto je zapotřebí obrovských vrstev vody, aby se nám voda jevila jako modrá.

 

Povrch CD disku obsahuje mnoho velice jemných zářezů. Na zářezech dochází k difrakčnímu rozkladu bílého světla na jednotlivé spektrální složky.

 


 

esfeumsmtopvlk2011 (c) iQpark Liberec
realizace Capsa.cz