Projekt

Vítejte na stránkách projektu Science Gate, jehož cílem je vytvořit a realizovat vzdělávací programy z oblasti přírodních věd pro žáky 2. stupně základních škol Libereckého kraje. V rámci projektu vzniká 8 tematických celků, propojujících mezipředmětové vazby vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Programy jsou zaměřené na praktické činnosti, skupinovou práci a posilování klíčových kompetencí k řešení problémů a učení. Součástí každého tématu jsou interaktivní workshopy, využívající science centra, vybaveného funkčními modely a interaktivními exponáty. Důraz je kladen na samostatné řešení problémů, heuristické objevování přírodních zákonitostí a kritické posouzení získaných výsledků. Pro učitele jsou vypracovány podrobné metodické návody ke všem navrženým aktivitám. Začlenění do programů ŠVP usnadňují semináře a webový portál s metodickou podporou a lekcemi e-learningu.


 

esfeumsmtopvlk2011 (c) iQpark Liberec
realizace Capsa.cz