Témata workshopů

Věda v kuchyni

veda-v-kuchyni m

Vysvětlení jednoduchých fyzikálních a chemických procesů probíhajících v kuchyni. Princip různých domácích spotřebičů (mikrovlnné trouby, indukčního vařiče, rychlovarné konvice...) měření spotřeby, bádání pod mikroskopem, určování složení potravin a zkoumání kyselosti běžných kapalin.

Zaměření: Fyzika, Chemie


Vidíme a pozorujeme

vidime-a-pozorujeme m

Zkoumání vlastností světla a jeho šíření. Vznik duhy, různé způsoby skládání barev, princip jednoduchých optických přístrojů a v neposlední řadě fungování zrakového orgánu a optické klamy.

Zaměření: Fyzika, Přírodopis

 

Slyšíme a posloucháme

slysime-a-poslouchame mVysvětlení vzniku a šíření zvuku, vlastnosti tónů, na jakém principu jsou založeny hudební nástroje, zvukové hračky a seznámení se sluchovými orgány.

Zaměření: Fyzika, Přírodopis, Hudební výchova

 

Člověk a jeho schopnosti

clovek-a-jeho-schopnosti mProměřování vlastností lidského těla, krevní tlak, puls, povrchová teplota, vnímání teploty, hmat, chuť, čich a mnoho dalších aktivit, zaměřených na schopnosti a fungování lidského těla.

Zaměření: Fyzika, Přírodopis


Vzduch

vzduch mSoubor pokusů demonstrujících vlastnosti a složení vzduchu, tlak a hmotnost, fyzikální zákony platné pro vzduch, lehký úvod do meteorologie, princip dýchání a fungování plic.

Zaměření: Fyzika, Chemie, Přírodopis

 

Energie

energie mPokusy objasňující vzájemnou přeměnu a využití různých druhů energie – mechanické, chemické, tepelné, světelné a elektrické energie. Úspory energie, využití alternativních zdrojů energie, zkoumání tepelně izolačních vlastností různých materiálů a aplikace zákona zachování energie.

Zaměření: Fyzika, Chemie


Voda

voda mVoda jako základní kapalina z mnoha pohledů. Fyzikální a chemické vlastnosti vody (hustota, povrchové napětí, tvrdost, kyselost), Archimédův a Pascalův zákon v praxi a různé zajímavosti o vodě.

Zaměření: Fyzika, Chemie


Vědecká hračka

vedecka-hracka mJaké fyzikální jevy se skrývají za fungováním běžných i méně známých hraček? Hravý workshop plný fyziky. Zkoumání různých modelů hraček, hrátky s těžištěm a  jednoduchými elektrickými obvody a výroba jednoduchých hraček.

Zaměření: Fyzika


 

esfeumsmtopvlk2011 (c) iQpark Liberec
realizace Capsa.cz