Archiv

První kolo soutěže: téma Slyšíme a posloucháme (říjen/listopad 2011)

Ahoj,

pro ty z vás, kdo nestihli říjnový termín, prodlužujeme první soutěžní zadání! Pokud úkol vyřešíte do konce listopadu, máte stále šanci získat některou z pěkných cen. A co jsme si na vás vymysleli? Budete vyrábět hudební nástroje. Vítěz řádného říjnového termínu bude vyhlášen v sekci "Vyhlášení".

Téměř neustále jsme obklopeni záplavou různých tónů – od ostatních lidí, od zvířat, z rádia, z telefonu… Možná ale víte, že za tóny můžeme pokládat jen některé zvuky – třeba zvuky melodických hudebních nástrojů. Ostatním zvukům (kterých je kupodivu převaha!) pak říkáme prostě hluky. Jak se tóny a hluky liší? Tón se vyznačuje určitou výškou, kterou snadno napodobíme na nějaký hudební nástroj či vlastním zpěvem. Hluk přesnou výšku nemá, přesněji řečeno je namíchán z nesmírného množství tónů různých výšek, a zní proto poněkud neurčitě.

Ale dost bylo teorie. V čem spočívá váš úkol? Zkuste vyrobit vlastní hudební nástroj, který bude vydávat tóny (ne pouze hluky!) a dokáže zahrát jednoduchou melodii. Nemusí se nijak podobat žádnému tradičnímu nástroji – nebojte se být originální! 

Úkol popsaný pro jednotlivce můžete řešit také jako školní kolektiv (třída, kroužek,…cca do 30 dětí) – z vyrobených nástrojů sestavte orchestr minimálně o deseti nástrojích (pokud bude mít kolektiv méně než deset členů, vyrobí nástroj pro každého člena), přičemž jeden z nich může být nástrojem rytmickým namísto melodického. Orchestr může hrát jednohlasně (všichni stejnou melodii), ale klidně se můžete pokusit zaranžovat písničku důmyslněji – melodii svěřit jen některým nástrojům a ostatní nechat hrát doprovod. Nechte se vyfotit a nahrát, jak hrajete, a sepište alespoň stručné popisy jednotlivých nástrojů. S vaším výtvorem se poté přihlaste do soutěže dle požadavků, které jsou uvedeny v záložce "Požadavky".

Po uzávěrce na konci příslušného měsíce dojde k ohodnocení soutěžních materiálů naší nedočkavou komisí, která poté na těchto webových stránkách zveřejní vítězná díla. Přejeme vám hodně zdaru a těšíme se na vaše řešení!

Váš Tým Science Gate


Druhé kolo soutěže: témata "Voda" a "Vzduch" (prosinec/leden)

Ahoj,

přichází prosinec a s ním i nové soutěžní zadání. Pryč jsou teplé letní dny a i relativně příjemné podzimní počasí již doznalo rapidních změn. A s tímto se pojí i úkol, který na vás čeká – výroba originální a funkční meteostanice. Vítěz bude po vyhodnocení všech příspěvků vyhlášen v sekci "Vyhlášení vítěze".

Atmosféra a děje v ní probíhající jsou nedílnou součástí našeho života. Od počátku svého vzniku je člověk závislý na počasí, které se snaží předpovídat a ovlivňovat. V předpovědi počasí si ale lidstvo vedlo o poznání lépe a dnešní moderní meteorologie je toho důkazem. Díky vybaveným meteorologickým stanicím, radarům, družicím a mnoha dalším výdobytkům vědy a techniky jsou meteorologové profesionálové i amatéři schopni předpovědí s velkou pravděpodobností úspěchu.

V čem spočívá váš úkol? Pokuste se vyrobit vlastní a co nejoriginálnější meteorologickou stanici. Stanice musí být plně funkční a provádět měření tak, aby poskytovala reálná data. Vezměte v potaz, že tzv. meteostanice zpravidla neobsahuje jen jeden prvek, nýbrž je to zařízení multifunkční. Je jen na vás, na jaké meteorologické prvky (teplota, tlak, směr větru,...) bude vaše meteostanice zaměřena, jejich minimální počet by však neměl být nižší než čtyři (s výjimkou jednotlivců, viz níže).

Úkol můžete řešit nejen jako školní kolektiv (třída, kroužek,...cca do 30 dětí), ale také jako jednotlivci. Minimální počet měřených meteorologických prvků pro jednotlivce jsou tři. Zdokumentujte výrobu stanice od zahájení až po finální fázi a s hotovou stanicí proveďte alespoň pětidenní měření, přičemž zaznamenejte jeho výsledky. S vaším výtvorem se poté přihlaste do soutěže dle požadavků, které jsou uvedeny v záložce "Požadavky".

Po uzávěrce na konci příslušného soutěžního období (viz „Požadavky") dojde k ohodnocení soutěžních materiálů naší nedočkavou komisí, která poté na těchto webových stránkách zveřejní vítězná díla. Přejeme vám hodně zdaru a těšíme se na vaše řešení!

Váš Tým Science Gate


Třetí kolo soutěže: témata "Věda v kuchyni" (únor/březen)

Ahoj,

Únor je tu a s ním krom masopustních rejů a zbavování se o Vánocích nabytých kil další soutěžní zadání. Jsi to, co jíš! A víš, co jíš? Vaším úkolem pro toto kolo soutěže bude činnost vpravdě osvětová. Dokažte co nejpřehlednějšími, nejefektivnějšími, nejnevyvratitelnějšími, zkrátka co nejlepšími pokusy, že víte, co jíte, a že to, co jíte, je v porovnání s jinými potravinami strava zdravější a k vašim tělesným schránkám ohleduplnější. Vítěz bude po vyhodnocení všech příspěvků vyhlášen v sekci "Vyhlášení vítěze".

Kuchyň je příjemným útočištěm pro mnohé z nás, neboť obsahuje krom více či méně profesionálního vybavení i množství látek, které nám dodají nějakou tu energii nebo motivaci vůbec vylézt ráno z postele. Z pohledu těch vědečtěji orientovaných jedinců se jedná o velmi sympatickou laboratoř, ve které je dostatek prostoru a materiálu pro experimenty všeho druhu.

V čem spočívá váš úkol? Vymyslete a zrealizujte alespoň čtyři experimenty, zaměřené na srovnání minimálně dvou konzumovatelných výrobků stejného druhu (např. dvou druhů uzenin) s ohledem na pozitivnější vliv na lidský organismus či poctivost výrobku. Za jeden hotový experiment je považováno jedno srovnání min. dvou potravin jednou metodou. Srovnání těch samých potravin jinou metodou je již považováno za další experiment.

Úkol můžete řešit nejen jako školní kolektiv (třída, kroužek,... - cca do 30 dětí), ale také jako jednotlivci. Minimální počet experimentů pro jednotlivce jsou dva. Provedené experimenty zdokumentujte formou, uvedenou v sekci "Požadavky". Zajímá nás příprava a průběh experimentu, použité pomůcky, ingredience, předpoklady, výsledky a vaše závěry, zkrátka vše, co nám umožní nahlédnout co nejdetailněji pod vaši pokličku. Do soutěže se přihlaste dle požadavků, které jsou uvedeny v záložce "Požadavky".

Po uzávěrce na konci příslušného soutěžního období dojde k ohodnocení soutěžních materiálů naší nedočkavou komisí, která poté na těchto webových stránkách zveřejní vítězná díla. Přejeme vám hodně zdaru a těšíme se na vaše řešení!

Váš Tým Science Gate


Čtvrté kolo soutěže: téma "Energie" (duben/květen)

Ahoj,

pranostika praví: „březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem". My však doufáme, že již za kamny nesedíte, že jste setřásli jarní únavu a že se naplno věnujete uvedení vašeho organismu do původního stavu, zajisté plného skvělé kondice. A pokud za těmi kamny přeci jen hodláte ještě nějaký ten čas strávit, bude vám tam náš nový soutěžní úkol dělat společnost. Není totiž nijak náročný fyzicky, alebrž intelektuálně. V této úloze se totiž budete věnovat vašim více či méně zhuntovaným tělíčkům po teoretické stránce.

Energie (z řec .energeia – síla, vůle, schopnost konat činy) je fyzikální veličinou. Pokud bychom ji měli nějak stručně přiblížit, pak můžeme říci, že je to schopnost těles vykonávat práci. Její hlavní jednotkou je jeden joule (J) – práce, kterou vykoná síla o velikosti 1 N po dráze jednoho metru. A naše těla onu mršku energii potřebují ku zdárnému fungování, nejen abychom se mohli aktivně věnovat sportům všeho druhu, ale abychom vůbec mohli disponovat základními tělesnými funkcemi. A tím hlavním a ve většině případů nejoblíbenějším způsobem jak ji získat je – potrava.

V čem spočívá váš úkol? Proveďte studii vašeho vlastního příjmu a výdeje energie v souvislém časovém období pěti dnů, v nichž bude figurovat i víkend. Informace o energetických hodnotách potravin jsou volně k dohledání v literatuře či na webu, stejně jako údaje o energetickém výdeji při různých činnostech. Dejte si pozor na skutečnost, že některé prameny uvádějí hodnoty pro dospělého člověka, nebo udávají rozsahy hodnot. Ideální pro vás mohou být zdroje, které uvádí hodnoty kupříkladu v kJ/kg/min., ale to už je na vás. Monitorujte váš denní příjem i výdej energie, co nejpřehledněji jej zpracujte a vyhodnoťte formou na PC psané studie. To ovšem není vše. Daleko více nás zajímají vaše postřehy, zajímavosti a závěry, které sesumírujete na základě vašich vlastních poznatků. Jen pro zajímavost – když jsme tuto studii provedli na nás, zjistili jsme, že pokud by naše tělo dokázalo zpracovávat benzin, spotřebovali bychom ho při naší zátěži přibližně 4 dcl denně. To je ovšem náš případ, u vás tomu může býti jinak. Jaká by kupříkladu byla spotřeba rohlíků na sto kilometrů u vozidla s průměrnou spotřebou 6,5 litru benzínu na sto kilometrů, pokud by automobily byly schopny jezdit na bílé pečivo? Podobné úvahy jsou vítány, obecně platí, že čím přehlednější, originálnější a zajímavější zpracování vaší studie, tím lépe.

Úkol můžete řešit nejen jako školní kolektiv (třída, kroužek,... - cca do 30 dětí), ale také jako jednotlivci. V případě kolektivů bude výstupem studie, zohledňující údaje všech jejich členů. Soutěžící jednotlivec vypracuje studii vlastní. Do soutěže se přihlaste dle požadavků, které jsou uvedeny v záložce "Požadavky".

Po uzávěrce (31.5.2012) na konci příslušného soutěžního období dojde k ohodnocení soutěžních materiálů naší nedočkavou komisí, která poté na těchto webových stránkách zveřejní vítězná díla. Přejeme vám hodně zdaru a těšíme se na vaše řešení!

Váš Tým Science Gate


 

esfeumsmtopvlk2011 (c) iQpark Liberec
realizace Capsa.cz