Zapojení do projektu

Projekt je určen pro školy Libereckého kraje. Cílovou skupinou jsou žáci 2. stupně základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií.


Pro zapojení do projektu stačí pouze vyplnit přihlášku, která je ke stažení ZDE. Vyplněnou přihlášku poté zašlete na emailovou adresu hlavacova@iqpark.cz.


Škola zapojená do projektu bude moci po dobu realizace projektu využívat všechny materiály vytvořené v rámci projektu, žáci budou moci bezplatně absolvovat připravené workshopy v iQparku a učitelům bude poskytnuta metodická podpora prostřednictvím eLearningových lekcí. Učitelům budou navíc na stránkách Science Gate poskytnuty materiály ke stažení (sborníky, učitelské verze pracovních listů, scénáře aktivizačních a reflexivních hodin).

 

Učitelé se žáky 6. - 9. tříd mají možnost během realizace projektu navštívit 8 dvouhodinových tematických workshopů v iQparku, které jim budou zpřístupněny zdarma. Učitelé mohou se stejnou skupinou absolvovat různá témata workshopů nebo přijít na stejné téma s jinou skupinou žáků podle svého uvážení. V případě zájmu o větší počet workshopů ze strany školy bude umožněno workshopy absolvovat dle časových a personálních možností realizačního týmu.

 

Po skončení realizace projektu v červnu 2012 budou materiály a workshopy zpřístupněny dalším zájemcům z celé ČR a workshopy v iQparku budou zpoplatněny pro pokrytí nákladů na spotřební materiál a odměny lektorů.

 

Těšíme se na spolupráci a doufáme, že účast na projektu Science Gate zkvalitní a zatraktivní výuku přírodovědných předmětů na školách v Libereckém kraji a usnadní učitelům realizaci výuky vzdělávací oblasti Člověk a příroda podle RVP a také uplatňování mezipředmětových vazeb.


 

esfeumsmtopvlk2011 (c) iQpark Liberec
realizace Capsa.cz